Tijd voor Later: Fiscaal voordelig het jaar afsluiten!
Belastingvrij schenken, een schenkingsplan. Hoe werkt dat fiscaal?

Als je overweegt om te schenken aan je kinderen of kleinkinderen is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en vrijstellingen. Ook geven we hieronder een aantal nuttige tips.

Belastingvrij schenken aan je kinderen (2018)
-Jaarlijks mag je € 5.363,- belastingvrij schenken aan je kind.
-Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt dat deze vrijstelling eenmalig mag worden verhoogd tot € 25.731, -. Of tot maximaal € 53.602, – als de schenking gebruikt wordt voor een studie van meer dan € 20.000, – per jaar.
-Indien de schenking wordt gebruikt voor een woning is de vrijstelling € 100.800, -. Aan de eenmalig verhoogde vrijstelling zitten de nodige voorwaarden vast. Laat je daarover goed voorlichten.
-Schenk je meer dan het vrijgestelde bedrag? Dan is schenkbelasting verschuldigd. Over een bedrag tot € 123.248, – geldt een tarief van 10%. Over het meerdere wordt 20% belasting geheven. Je kind moet dan aangifte doen van de schenking.
-Van een eenmalig verhoogde vrijstelling moet altijd aangifte gedaan worden.

Belastingvrij schenken aan de kleinkinderen (2018)
-Grootouders kunnen hun kleinkinderen maximaal € 2.147, – belastingvrij schenken per kalenderjaar. Deze vrijstelling geldt per kleinkind.

Tip 1: Schenken op papier
-Bij een schenking op papier krijgen de kinderen een vordering waarover de ouders een rente van 6% verschuldigd zijn. Het bedrag van de schenking gaat pas echt naar de kinderen na het overlijden van de ouders of op een in de akte vermelde datum. Tot die tijd beschikken de ouders over het geld. Het bedrag van de rente dienen zij ook werkelijk aan de kinderen over te maken.
-Een schenking op papier moet altijd vastgelegd worden door een notaris.

Tip 2: Herroepelijk schenken is soms verstandiger
-Bij herroepelijk schenken leggen de ouders expliciet vast dat zij de schenking ook weer ongedaan kunnen maken. Bijvoorbeeld als het kind voortijdig een studie afbreekt of in de bijstand terechtkomt, waardoor eerst het eigen vermogen ‘opgegeten’ moet worden. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat een van de ouders onverwacht zeer dure zorg nodig heeft. Het is verstandig om dit soort schenkingen door de notaris te laten vastleggen.

Tip 3: Overweeg een uitsluitingsclausule
-Je kunt overwegen om bij schenkingen een uitsluitingsclausule op te nemen. Hierdoor hoeft het kind of kleinkind, als hij of zij voor 1 januari 2018 getrouwd is in gemeenschap van goederen, het geschonken bedrag niet met de ex-partner te delen. Het geschonken bedrag zal dan binnen de familie blijven.

Tip 4: Overweeg een insluitingsclausule
-Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuw huwelijksrecht waarin bepaald is, dat eigendommen van een echtgenoot privé blijven. Voorheen gebeurde dat met een uitsluitingsclausule. Bij huwelijken gesloten na 1 januari 2018 geldt echter als standaard dat erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap van goederen vallen, het omgekeerde geval. Wil je ook aan je schoonfamilie schenken of je schoonfamilie laten erven, dan moet dit vastgelegd worden. Dit doe je door een insluitingsclausule op te nemen in de schenkingsakte
of testament.

Tip 5: Maak een (onderhandse) schenkingsovereenkomst op
-Met een schenkingsovereenkomst leg je je schenking schriftelijk vast. Het is dan voor de gever en de ontvanger duidelijk wat je met elkaar afspreekt. Dat kan problemen achteraf voorkomen.
-Er zijn twee soorten schenkingsovereenkomsten:
Een notariële schenkingsakte, verplicht bij bijvoorbeeld een schenking op papier.
Een onderhandse schenkingsakte, bijvoorbeeld als je wilt schenken voor de eigen woning, als je een uit- of insluitingsclausule wil opnemen, als je wilt schenken aan goede doelen.
-Natuurlijk kunnen wij je informeren over de schenkingsakte en deze ook opstellen in de gewenste gevallen.

Tip 6: Aangifte doen voor 1 maart 2019
-De aangifte schenkbelasting over het jaar 2018 dient voor 1 maart 2019 bij de Belastingdienst binnen te zijn.
Wij verzorgen natuurlijk graag de aangifte schenkbelasting voor je.

Tip 7: Schenken onder bewindstelling
-Bij minderjarige kinderen hebben de ouders zeggenschap over de schenking. De zeggenschap eindigt bij 18 jaar of als het kind gaat trouwen. Indien de grootouders er niet gerust op zijn dat de 18-jarige het geld zinvol zal besteden, kan een bewindvoerder worden aangesteld. Meestal is het de vader of moeder die de schenking tot een vooraf bepaalde leeftijd zal beheren

Tip 8: Schenkingsplan
-Als je bij leven schenkt op basis van een schenkingsplan wordt je vermogen kleiner. Daardoor betalen je kinderen mogelijk later minder erfbelasting.

FL!NK Advies
-Graag bespreken we met jou welke fiscale en juridische mogelijkheden binnen jouw familie interessant zijn.
-Samen bespreken we jouw wensen en mogelijkheden, geeft jou en jouw familie rust en zekerheid.
-Belasting besparen door een schenkingsplan? Graag bespreken we de fiscale mogelijkheden voor jouw situatie.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.
Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via lauran.janssen@flinkgroep.nl of j.vandenbosch@flinkgroep.nl of via 0162-452122.

   

Lauran Janssen RB ~ Belastingadviseur                  Jeanine van den Bosch RB ~ Belastingadviseur

FL!NK | Tijd voor Later

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?