Let op je loonkosten! Laat de LIV-tegemoetkoming van maximaal € 2.000,- niet liggen!

1. Vanaf 2017 zijn er 3 nieuwe tegemoetkomingen

De premiekortingen zijn afgeschaft, maar dit wil niet zeggen dat er voor mensen met een kwetsbare positie geen voordelen meer bestaan. In 2017 is namelijk de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) in werking getreden. In deze wet zijn drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten voor de werkgever opgenomen, namelijk:
1.Het Lage-inkomensvoordeel (LIV);
2. Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV);
3. Het Loonkostenvoordeel (LKV).

In dit bericht leggen we uit wat de LIV inhoudt, wanneer je in aanmerking komt en waarom het verstandig is de beschikking van de belastingdienst / het overzicht van het UWV te (laten) controleren.

2. Het Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor de werkgever die werknemers in dienst heeft met een laag loon, die kan oplopen tot maximaal € 2.000 per jaar. Op 1 januari 2017 is het LIV ingegaan. In 2018 gaat de Belastingdienst voor het eerst over tot vaststelling en uitbetaling van het LIV.

Hoe wordt het LIV vastgesteld?
Het LIV hoeft niet aangevraagd te worden. Het UWV berekent aan de hand van de aangiften loonbelasting 2017 of er werknemers binnen het bedrijf zijn die voldoen aan de voorwaarden van het LIV. Vóór 15 maart 2018 ontvangt ieder bedrijf een voorlopig overzicht van het recht op het LIV. Klik Hier voor een voorbeeld van zo’n brief. Eventuele wijzigingen kunnen tot en met 1 mei 2018 kenbaar worden gemaakt aan het UWV. Vervolgens maakt het UWV deze gegevens kenbaar aan de Belastingdienst, die op haar beurt in een beschikking de definitieve rechten op het LIV vastlegt. Vervolgens worden de vastgestelde bedragen uiterlijk 12 september 2018 uitbetaald.

Voorwaarden om LIV te mogen toepassen
Om voor het LIV in aanmerking te komen, is het van belang dat er tijdig wordt gecontroleerd of er aan de voorwaarden wordt voldaan en of de administratie correct is gevoerd. De vier voorwaarden om in aanmerking te komen voor het LIV zijn:
1. De werknemer is verzekerd voor werknemersverzekeringen;
2. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van € 9,66 en € 12,08;
3. De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar;
4. De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Wat is het bedrag van de LIV-tegemoetkoming?
De hoogte van het LIV is afhankelijk van het uurloon en het aantal gewerkte uren in een jaar. De maximale LIV wordt als volgt berekend:

Gemiddeld bruto uurloon over 2017  LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
€ 9,66 tot en met € 10,63 € 1,01 € 2.000
€ 10,64 tot en met € 12,08 € 0,51 € 1.000

3. Klopt de beschikking van de Belastingdienst en/of het overzicht van het UWV?

-Het kan zijn dat er onjuiste gegevens staan in de beschikking van de Belastingdienst en/of het overzicht van het UWV. Dit heeft gevolgen voor het recht op het LIV en de hoogte van het LIV.

-Het is dus van belang om deze gegevens goed te controleren.

-Uiterlijk 15 maart ontvang je van de Belastingdienst en/of UWV het voorlopig overzicht.

-Een controle van het voorlopig overzicht en de beschikking kan een hoger bedrag aan LIV opleveren. FL!NK kan deze controle voor jou uitvoeren. Aan de hand van de gevoerde loonadministratie controleren we of het gemiddelde uurloon en het aantal gewerkte uren van de werknemers correct zijn.

-Bij onjuistheden geven we een wijziging door aan het UWV / de Belastingdienst. Deze wijzigingen moeten uiterlijk 1 mei 2018 zijn doorgegeven.

-Na 1 mei ontvang je de beschikking. Tot 6 weken na ontvangst, kan hier bezwaar tegen ingediend worden.

4. Advies

-Stuur het overzicht van het UWV (zie bijlage als voorbeeld) naar ons op.
Wij controleren het voorlopig overzicht graag voor jou.

-Als blijkt dat het voorlopig overzicht correct is, brengen wij geen kosten in rekening.
Als er naar aanleiding van de controle wel aanvullende acties nodig zijn, dan bespreken we de mogelijkheden en kosten uiteraard vooraf met jou.

-Let op de bezwaartermijn! Wij kunnen maximaal 6 weken na datum beschikking bezwaar voor je instellen. Reageer dus op tijd!

FL!NK Accountants & Fiscalisten staat je graag bij om de mogelijkheden tot fiscaal voordeel te onderzoeken. Geeft jou weer tijd voor ondernemen!

Neem contact met ons op voor jouw fiscaal voordeel
Als je vragen hebt neem dan contact met me op via s.gommers@flinkgroep.nl of via 0162-452122.

Sonja Gommers ~ Loonadviseur

FL!NK | Tijd voor ondernemen

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?