Blog: Jouw BV en je salaris, hoe werkt dat fiscaal?

De gebruikelijkloonregeling
In 1997 is de zogenaamde gebruikelijkloonregeling ingevoerd. Indien een werknemer met een aanmerkelijk belang werkzaamheden verricht ten behoeve van de BV waarin hij direct of indirect een aanmerkelijk belang (als je meer dan 5% van de aandelen van de BV bezit) heeft, dient hij ter zake van die werkzaamheden een gebruikelijk loon in aanmerking te nemen.

Op grond van de gebruikelijkloonregeling dient het gebruikelijk loon te worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:
-75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
-het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de BV of met de BV
verbonden BV’s.
-€ 45.000.

Onder bepaalde voorwaarden heeft de inhoudingsplichtige (jouw BV) echter de mogelijkheid om het gebruikelijk loon lager vast te stellen dan het hoogste loon van de meestverdienende werknemer en het normbedrag van € 45.000.

Voor de praktijk
Het is verstandig om regelmatig te bekijken of jouw salaris als directeur van je BV nog voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving en of dit salaris fiscaal optimaal is.

FL!NK Advies
Graag bespreken met jou de fiscale – en juridische gevolgen / mogelijkheden in jouw persoonlijke situatie zodat jouw salaris fiscaal optimaal wordt vastgesteld.

FL!NK Accountants & Fiscalisten staat je graag bij om de mogelijkheden voor fiscaal voordeel te onderzoeken. Geeft jou weer tijd voor ondernemen! Als je vragen hebt neem dan contact met ons op via lauran.janssen@flinkgroep.nl en/of j.vandenbosch@flinkgroep.nl of via 0162-452122.

Lauran Janssen ~ Belastingadviseur                       Jeanine van den Bosch ~ Belastingadviseur

FL!NK | Tijd voor ondernemen

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?