Hoe heb je gedraaid in het eerste halfjaar van 2018? FL!NK Advies bij jouw tussentijdse cijfers, een goede combinatie!

Het tweede kwartaal van 2018 zit er al weer bijna op. Tijd om de tussentijdse cijfers op te maken en te kijken of je staat waar je wilt staan.

-Moeten jouw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2018 en/of vennootschapsbelasting worden aangepast?
-Is het (fiscaal) interessant om nog dit jaar extra investeringen te doen?
-Moet jouw begroting voor 2018 worden bijgesteld?
-Waar liggen jouw kansen voor de komende periode?

Jaarrekening
-Na het einde van het boekjaar legt je onderneming door middel van een jaarrekening verantwoording af aan derden. Veel ondernemers wachten op het moment dat de accountant deze heeft opgesteld en komen dan tot vervelende ontdekkingen.
-Bijbetalen aan de Belastingdienst! Omzet viel toch tegen! Inkoopwaarde onbewust toch gestegen! Personeelskosten reizen de pan uit! Achteraf kun je niets tot heel weinig nog toevoegen aan de cijfers, dat is waarom FL!NK ondernemers wil motiveren om juist meer vooruit te kijken en dichter op de cijfers te zitten.
-Wij kunnen voor jou de cijfers opstellen en zo krijg jij meer tijd voor ondernemen en ook het gericht sturen van de onderneming!

Visonplanner: een handig hulpmiddel voor jou!
-Door het vervaardigen van tussentijdse cijfers kun je jezelf tussentijds een beeld vormen van hoe de jaarrekening er aan het einde van het jaar uit zal gaan zien. Bij ongewenste ontwikkelingen zoals zojuist beschreven kan dan nog worden bijgestuurd.
-FL!NK heeft met Visionplanner zo’n tool in handen waar de cijfers van de onderneming naar eigen inzicht kunnen worden opgesteld en kunnen worden geanalyseerd. Snel en heel doelbewust. Doordat de uitkomsten van de rapportage worden vergeleken met de gegevens uit de vorige periode, geven ze een beeld van de ontwikkelingen in de toekomst. Daarnaast kunnen de cijfers snel en efficiënt afgezet worden tegen de begroting. Op deze wijze kunnen afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid snel worden gesignaleerd en geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van deze analyse is bijsturing mogelijk. Wij helpen je hier graag bij.

Werkwijze van FL!NK?
Wij kijken het hele jaar pro-actief samen met jou naar jouw cijfers

-Wij van FL!NK kunnen als gevolg van onze werkwijze, op basis van de maand- of kwartaaladministratie en aanvullende informatie, een tussentijdse rapportage opstellen. Deze tussentijdse rapportage ordent financiële data uit je administratie tot een helder overzicht, waarin het presteren van je onderneming tot uitdrukking komt. In dit overzicht wordt ook een vergelijking gemaakt met de resultaten van voorgaande perioden en eventuele begrotingen. Wij presenteren dit aan jou via Visionplanner, waardoor je altijd en overal inzicht kunt hebben in jouw cijfers.
-Door tussentijdse rapportages kun je de onderneming op allerlei gebieden sneller en effectiever bijsturen en heb je dus meer grip op je onderneming.

FL!NK Advies
-Doordat tussentijdse rapportage veel actuele managementinformatie oplevert, kun je veel beter inspelen op veranderende omstandigheden. Hierdoor kun je slecht lopende onderdelen eerder bijsturen en de goedlopende zaken beter ontwikkelen en de vruchten hiervan plukken.
-Graag bespreken en analyseren we samen met jou de cijfers van jouw onderneming.

FL!NK Accountants & Fiscalisten staat je graag bij om de mogelijkheden voor financieel en fiscaal voordeel te onderzoeken. Geeft jou weer tijd voor ondernemen! Wil je meer informatie of ben je op zoek naar advies op maat? Neem dan contact met me op
via m.vanerp@flinkgroep.nl of via 0162-452122.

FL!NK | Tijd voor ondernemen

Michael van Erp ~ MKB Adviseur

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?