Gebruik je veel energie? Let op rapportageplicht!

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast moeten ze vanaf dit jaar deze maatregelen ook rapporteren bij de RVO. De rapportage moet uiterlijk 1 juli binnen zijn.

Energiebesparende maatregelen
Besparende maatregelen die getroffen kunnen worden, zijn opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML). Deze maatregelen kennen een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar.

Per bedrijfstak
De maatregelen zijn per bedrijfstak gerubriceerd. Er zijn 19 verschillende bedrijfstakken. Een voorbeeld van een maatregel voor de hotel- en restaurantbranche is het aanbrengen van led-verlichting.

EML in 2019 vernieuwd
De Erkende Maatregelenlijst is dit jaar vernieuwd. Dit betekent echter niet dat u, indien u reeds met de uitvoering van maatregelen begonnen was, de maatregelen direct weer moet vervangen.

Waar rapporteert u?
Vanaf dit jaar bent u, als grootverbruiker, verplicht uw maatregelen kenbaar te maken. Rapporteren doet u via het eLoket van de RVO. Uw rapportage moet uiterlijk 1 juli 2019 binnen zijn.

Let op!
U moet vóór 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd bij de RVO.

Toezicht en handhaving
Het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht en de rapportageplicht ligt meestal in handen van de gemeente waarin uw bedrijf gevestigd is. Alleen bij grotere complexe bedrijven is het de provincie die deze taak uitoefent.

RVO.nl
Meer informatie vindt u op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?

[mc4wp_form id=”7144″]