FL!NK HRM Advies: Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB);“Checklist!”

Het lijkt nog zover weg, maar voor je het weet is het zo ver. Dan staat de jaarwisseling weer voor de deur. En dat betekent niet alleen champagne en vuurwerk, maar ook de ingang van de WAB die grote gevolgen kan hebben voor werkgevers en werknemers. Daarom geven we je nog wat tips waar je mee aan de slag kunt gaan.

1. Oproepkrachten
Het oproepen van flexkrachten gaat aanmerkelijk veranderen. Ga na of je flexwerkers hebt. Controleer in je loonadministratie hoe lang de oproepkrachten al voor je werken. Doe vervolgens in de 13de maand (voor degene die heel het jaar 2019 in dienst waren voor 1-2-2020) een aanbod voor een vast aantal uren. Gebruik hiervoor het gemiddelde aantal verloonde uren over de afgelopen 12 maanden. Biedt als ze het aanbod niet geaccepteerd hebben, na 12 maanden opnieuw een aanbod aan en agendeer alles goed in je agenda. Bewaar alle gegevens goed in je werknemersdossier.

Roep de oproepkracht minimaal 4 dagen van tevoren persoonlijk en schriftelijk op (let op, dit kan per cao afwijken). Maak duidelijk wat de duur van de oproep is. Houdt er rekening mee dat de oproepkracht een opzegtermijn heeft van 4 dagen. Denk goed na voordat je de oproepkracht oproept over de tijden, je moet namelijk minimaal 3 uur uitbetalen en minstens de opgeroepen uren.

2. WW-premie
Bekijk kritisch naar de kosten en baten van je werknemers. Soms is het voordeliger om de flexwerker in vaste dienst te nemen na 1-1-2020. Door het aanbieden van een overeenkomst van onbepaalde tijd heb je een financieel voordeel van 5%. Hier staat echter wel tegenover dat het lastiger is om een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is te ontslaan omdat je dan een geldige ontslaggrond moet aanvoeren en bewijzen.

Bekijk van tevoren voor welke werknemers je straks de lage of de hoge premie toe moet passen, om onnodig een hoge WW-premie te betalen. Vanaf 2020 moet duidelijk uit de arbeidsovereenkomst blijken of er sprake is van:
– Een oproepovereenkomst
– Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
– Een schriftelijk vastgelegde arbeidsovereenkomst
Bij welke contracten kan je de hoge WW-premie eventueel ten gunste veranderen? Zijn er (door beide getekende) arbeidsovereenkomsten aanwezig in je loonadministratie? En is er een arbeidsovereenkomst opgemaakt voor onbepaalde tijd of zijn ze stilzwijgend verlengd? Als er geen onbepaalde tijds contract aanwezig is in je loonadministratie maak deze dan op of laat dit door ons doen. Wij helpen je graag hierbij. Let op de contracten die van rechtswege overgegaan zijn in een contract voor onbepaalde tijd.

Vanaf 2020 moet er op de loonstrook het volgende vermeld worden:
– De overeengekomen arbeidsduur
– Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die schriftelijk is aangegaan
– Of er sprake is van een oproepovereenkomst
Geef de gegevens voor 1 januari 2020 door aan de salarisadministratie, zodat de juiste WW-premie toegepast kan worden.

Verhoog de arbeidscontracten van werknemers die minder dan 35 uur per week werken als ze de grens van 30% aan meer uren passeren of zorg ervoor dat ze onder de grens van 30% blijven.

3. Payrolling
In veel gevallen zal de wijzigingen van payrolling leiden tot een kostenstijging. Weeg af of je met payrolling door wilt gaan en bereid je dan voor dat ze dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie krijgen als werknemers die bij jou in dienst zijn. Je kan het payrollbedrijf alvast informeren over de arbeidsvoorwaarden van je eigen werknemers.

4. Ontslag en cumulatiegrond
Het blijft ondanks de nieuwe i-grond van belang om een goed gevuld personeelsdossier te hebben met veel schriftelijke documenten om de combinatie van de twee onvolledige ontslaggronden aan te tonen. (schriftelijke waarschuwingen, klachten goed te documenteren, gespreksverslagen maken, etc). Houdt rekening met 50% extra transitievergoeding en eventueel een billijke vergoeding.

5. Ketenregeling
Breng de gevolgen voor de wijziging in de ketenregeling in kaart. Inventariseer je tijdelijke overeenkomsten:
o Welke tijdelijke arbeidsovereenkomsten heb ik
o Wanneer is de keten begonnen
o Wanneer loopt de huidige arbeidsovereenkomst af
o Zit de werknemer in het 1ste 2de of 3de contract
Benut op een slimme manier de mogelijkheden van het overgangsrecht.
Maak vervolgens een beleid voor de ketenregeling, zodat het duidelijk is welk contract je de werknemer kan aanbieden.

6. Transitievergoeding
Bereid je voor op de veranderde transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 moet je bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een transitievergoeding betalen. Het maakt dus niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

7. Vragen
Als je nog vragen hebt, dan horen we het graag. Wellicht kunnen we je daarbij helpen.

FL!NK Advies
– Check of er afwijkende afspraken zijn gemaakt in je cao.
– Inventariseer je personeelsadministratie en zorg dat je het compleet maakt.
– Benut op een slimme manier de mogelijkheden van de nieuwe WAB.
– Maak een beleid voor de nieuwe WAB.
– FL!NK kan je helpen en adviseren bij het maken van arbeidsovereenkomsten
– Graag bespreken wij met jou wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn

FL!NK | Tijd voor ondernemen

Vragen ? / Meer informatie?
Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via de Lonen (Ellen Schapendonk) of met jouw contactpersoon bij ons of via 0162-452122.

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?

[mc4wp_form id=”7144″]