FL!NK HRM Advies: Moet werkgever vrij geven voor doktersbezoek?

Kunnen werknemers een bezoek aan de dokter of tandarts niet buiten werktijd plannen, dan moeten zij kortdurend verzuimen. Of de werkgever hierbij het loon moet doorbetalen, is afhankelijk van de situatie. Vaak ontstaan er discussies over de vraag of werknemers voor een doktersafspraak of ziekenhuisbezoek vakantie-uren moeten opnemen, doorbetaald krijgen of dat er nog eventuele andere mogelijkheden zijn.

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is opgenomen dat werknemers recht hebben op kortverzuimverlof bij ‘spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek’. Tijdens dit verlof moet de werkgever het volledige loon aan de werknemer doorbetalen (tenzij anders is bepaald in de cao of tussen de werkgever en de ondernemingsraad).

Werkt een werknemer fulltime en kan hij niet buiten werktijden terecht bij zijn huisarts, dan moet de werkgever zijn verzoek om verlof op te nemen dus toestaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook als een parttime werknemer een fietsongeluk krijgt en daardoor direct onder werktijd naar de huisarts moet.

CAO / Arbeidsvoorwaardenreglement
In de cao kunnen aanvullende regels staan over het opnemen van kortverzuimverlof. Is dit niet het geval, dan kan de werkgever hier in het arbeidsvoorwaardenreglement afspraken over maken.

Houd er bij bovenstaande regels wel rekening mee dat de werknemer sowieso recht houdt op kortverzuimverlof als het artsbezoek spoedeisend, onvoorzien of niet buiten werktijd te plannen is. Voldoet het artsbezoek van de werknemer niet aan de hierboven genoemde criteria (spoedeisend, onvoorzien en niet buiten werktijd te plannen), dan kan de werkgever aan de werknemer vragen om hiervoor vakantie-uren op te nemen. Hij kan voor dit soort bezoeken ook standaard één vakantiedag per jaar aan zijn werknemers schenken. De werkgever moet dan wel in zijn personeelsadministratie bijhouden welke werknemers hier al wel en geen gebruik van hebben gemaakt.

FL!NK Advies
-Kijk naar cao die voor jouw onderneming geldt.
-Maak een arbeidsvoorwaardenreglement voor jouw onderneming.
-Registreer het ziekteverlof / ziekteverzuim in je personeelsadministratie
-Graag bespreken wij met jou wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.

Dat geeft dat jou inzicht en zekerheid, geeft jou de ruimte om te ondernemen.

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via Ellen of met jouw contactpersoon bij ons of via 0162-452122.

FL!NK | Tijd voor ondernemen

 

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?

[mc4wp_form id=”7144″]