FL!NK HRM Advies: Loonkostenvoordeel oudere werknemer

Neem je als werkgever een oudere werknemer of iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kan je een loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen. De werkgever en werknemer moeten voor dit LKV wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vier voorwaarden LKV oudere werknemer (56+)
De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
– De werknemer is verzekerd voor een of meer van de werknemersverzekeringen;
– De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
– De werknemer was in de 6 maanden voor de werkgever hem aanneemt, niet bij hem in dienst;
– De werknemer had in de kalendermaand voor hij bij de werkgever in dienst kwam, recht op een van de volgende uitkeringen:
           – Werkeloosheidsuitkering (WW, IOW)
           – Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
           – Inkomensondersteuning Wet Wajong
           – Bijstandsuitkering (Participatiewet), IOAW, IOAZ
           – Uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als genoemde Nederlandse uitkeringen.

Doelgroepverklaring
De werkgever moet de doelgroepverklaring voor de werknemer hebben om loonkostenvoordeel te ontvangen. De werknemer kan dit aanvragen bij het UWV of via de gemeente. De werknemer is niet verplicht om de doelgroepverklaring aan te vragen.

Als de werknemer de doelgroepverklaring wil aanvragen, moet dat binnen 3 maanden na de datum waarop de werkgever de werknemer in dienst neemt of herplaatst. Doet hij dat later, dan heeft hij geen recht meer op de doelgroepverklaring.

Loonadministratie
De werkgever bewaart de doelgroepverklaring bij de loonadministratie. In de aangifte loonheffingen wordt dan aangegeven welk loonkostenvoordeel je voor de werknemer wilt aanvragen.
Geldt de verklaring ook voor eerdere aangiftetijdvakken, dan moeten de tijdvakken gecorrigeerd worden om te voorkomen dat je een deel van het loonkostenvoordeel misloopt.

Hoeveel loonkostenvoordeel
Als de werkgever en werknemer aan alle voorwaarden voldoen, dan mag de werkgever het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking, maximaal 3 jaar aanvragen voor deze werknemer.
Voor de werknemer krijg je een bedrag van € 3,05 per verloond uur, tot een maximum bedrag van € 6.000,-.

Automatisch uitbetalen
De belastingdienst betaalt een jaar later het loonkostenvoordeel automatisch uit als uit de aangifte loonheffingen en de afgegeven doelgroepverklaring blijkt dat de werkgever er recht op heeft. Eerder kan niet want het jaar moet afgesloten zijn om te kunnen bepalen wat de verloonde uren zijn geweest.

FL!NK Advies
– Als je een oudere werknemer (56+) of iemand met een arbeidsbeperking aanneemt, controleer of hij/zij aan de 4 voorwaarden voldoet.
– Laat de werknemer binnen 3 maanden de doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente of het UWV
– Zorg dat de loonadministratie een kopie van de doelgroepverklaring krijgt.
– Graag bespreken wij met jou wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Ellen of bel naar 0162-452122.

FL!NK | Tijd voor ondernemen

 

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?

[mc4wp_form id=”7144″]