FL!NK Fiscaal: Lenen aan jouw bv; zakelijk of privé?

Bij bv’s die in financiële moeilijkheden verkeren, schiet de dga nogal eens te hulp. Een van de mogelijkheden is dat de dga in privé een lening afsluit en de geldsom doorleent aan de bv. Zowel het ingeleende als het uitgeleende geld valt bij de dga onder de regeling van de terbeschikkingstelling.

Dat betekent dat betaalde rente aftrekbaar is en ontvangen rente wordt belast in box 1. Krijgt de dga het geld niet meer terug van de bv, dan kan de dga het verlies in beginsel aftrekken in box 1. Wordt de lening aan de bv echter als onzakelijk bestempeld, dan mag geen aftrek plaatsvinden. De dga wordt dan geacht de lening te hebben verstrekt in de hoedanigheid van aandeelhouder en niet als geldverstrekker.

Wat is onzakelijk?
Een lening wordt als onzakelijk aangemerkt als er geen rentepercentage te vinden is waartegen een onafhankelijke derde partij de lening, onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden, zou verstrekken.

Let op!
De onzakelijkheid van een lening moet worden beoordeeld op het moment van het aangaan van de lening. Dit neemt niet weg dat een zakelijke lening, door onzakelijk handelen van de crediteur, later alsnog onzakelijk kan worden. Tevens is de gehele lening óf zakelijk, óf onzakelijk. Er kan dus geen knip worden gemaakt.

Lening is onzakelijk
In de zaak die speelde voor de rechtbank in Noord-Holland, werd geoordeeld dat er sprake was van een onzakelijke lening. De betreffende bv had een negatief ondernemingsvermogen en forse schulden. De resultaten waren overwegend negatief of in geringe mate positief geweest. Ook was er geen positieve kasstroom en was er geen zicht op verbetering van deze situatie in de toekomst. De lening was verstrekt zonder risico-opslag op de rente, zonder zekerheden, bevatte een soepele regeling inzake aflossing en looptijd en was bovendien achtergesteld ten opzichte van de andere bancaire leningen.

Aandeelhoudersbelang voorop
In deze zaak was duidelijk dat de onzakelijke lening alleen verstrekt was vanwege de belangen als aandeelhouder. Daarom speelt een eventueel verlies op de vordering aan de bv zich uiteindelijk in box 2 af. Uiterlijk bij kwijtschelding van de vordering wordt het opgeofferde bedrag van de box 2-aandelen verhoogd met het verlies op de vordering. Daardoor is bij verkoop van de box 2-aandelen minder box 2-belasting verschuldigd.

Heeft u vragen over leningen van de dga aan zijn bv, neem dan contact met ons op.

 

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?

[mc4wp_form id=”7144″]