FL!NK HRM Advies: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB); “Is Payrolling nog interessant voor jouw onderneming?”

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat er per 1 januari ook aan aantal zaken veranderen voor payrolling. De arbeidsvoorwaarden van payrollers worden gelijk getrokken met die van werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgever. Dit gaat om individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, maar ook om primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, sociaal plan, werk-naar-werktraject en alle andere voorwaarden.

Als inlener/opdrachtgever ben je verplicht om de arbeidsvoorwaarden die binnen je organisatie gelden, te melden aan het payrollbedrijf. Dit moet voorafgaand aan de terbeschikkingstelling.

Definitie payroll en uitzenden
Het belangrijkste verschil tussen payroll en uitzenden zit hem in de werving en selectie (allocatie) van de werknemer.
Payroll is voor werknemers waar de werkgever zelf de werving en selectie voor heeft gedaan en deze hierna exclusief via een payroll bedrijf inleent.
Bij uitzenden zoekt een uitzendbureau een uitzendkracht voor de werkgever.
Indien je werknemers inleent op basis van uitzenden, blijven de arbeidsvoorwaarden alsmede de flexibiliteit zoals je gewent bent ongewijzigd van kracht.

Uitzondering is pensioen
De verplichting om payrollers een adequate pensioenregeling aan te bieden wordt pas van kracht in 2021, omdat de invoering hiervan complex is. De payroller moet de pensioenregeling krijgen die geldt bij de opdrachtgever, of wel een pensioenregeling krijgen die voldoet aan de door de overheid voorgeschreven (minimum) voorwaarden.

Uitzendbepalingen niet meer toepassen
Een aantal bijzondere bepalingen voor uitzendovereenkomsten geldt nu (nog) voor payrollovereenkomsten. Deze bepalingen worden per 1 januari 2020 buiten toepassing verklaard. Het gaat dan om:
– Geen ‘verlengde’ keten. In een cao mag er niet meer worden afgesproken dat er zes overeenkomsten kunnen worden aangegaan gedurende en hoogte vier jaar (voordat er een vast arbeidscontract ontstaat)
– Loondoorbetaling niet meer uitsluiten. De loondoorbetalingsverplichting kan de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst alleen worden uitgesloten als dat gebruikelijk is bij het bedrijf waar de werknemer ter beschikking wordt gesteld
– Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van het uitzendbeding. Dit heeft onder andere tot gevolg dat een arbeidsovereenkomst niet onverwijld kan worden beëindigd gedurende de eerste 26 weken (of 78 weken indien deze periode bij cao is verlengt)

FL!NK Advies
– Breng alle arbeidsvoorwaarden binnen je organisatie in kaart
– Meldt alle arbeidsvoorwaarden vooraf aan het payrollbedrijf voor 1 januari 2020
– In veel gevallen zal de wijziging van payrolling leiden tot een kostenstijging
– Graag bespreken wij met jou wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn

FL!NK | Tijd voor ondernemen

Vragen ? / Meer informatie?
Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via de Lonen (Ellen Schapendonk) of met jouw contactpersoon bij ons of via 0162-452122.

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?

[mc4wp_form id=”7144″]