FL!NK HRM Advies: Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB); “Hoeveel tijdelijke contracten kan je geven?”

Per 1 januari 2020 is er een verruiming van de ketenregeling gewijzigd en deze treedt met onmiddellijke ingang in werking. Met de WAB wordt de termijn 3 contracten binnen 24 maanden opgerekt naar 3 contracten binnen 36 maanden. De tussenpoos van 6 maanden waardoor er weer een nieuwe keten begint, blijft gelijk, maar bij cao kan hiervan afgeweken worden.

Ketenregeling
De werkgever kan drie keer aansluitend binnen een tijdsbestek van 36 maanden een tijdelijk arbeidscontract sluiten dat steeds eindigt op het afgesproken tijdstip. Pas wanneer de werkgever voor de vierde maal een tijdelijk contract sluit met dezelfde werknemer, treedt er een verandering op: het vierde arbeidscontract geldt als een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Het maakt hierbij niet uit of de werkzaamheden zijn gewijzigd.

Zodra er tussen twee tijdelijke arbeidscontracten sprake is van een onderbreking van tenminste zes maanden, wordt de keten van elkaar opvolgende arbeidscontracten onderbroken. Dat betekent dat de werkgever en werknemer opnieuw met een keten van drie contracten in drie jaar kunnen starten.

Het systeem is ook van toepassing op elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten die een werknemer aangaat met verschillende werkgevers die geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger zijn.

Overgangsregeling
Er is geen overgangsrecht van toepassing. De nieuwe ketenregeling treedt dan onmiddellijk in werking. Op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, is dus een keten van 3 contracten met maximaal 36 maanden van toepassing, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

Dit is anders als op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt, nog bij cao in het voordeel van de werknemer is afgeweken van de ketenbepaling. In dat geval zijn de cao-bepalingen die ten voordele van de werknemer zijn overeengekomen, leidend.

FL!NK Advies
– Check of er afspraken zijn gemaakt over ketenbepaling in je cao
– Inventariseer je tijdelijke overeenkomsten
– Benut op een slimme manier de mogelijkheden van het overgangsrecht
– Controleer bij een verlening van een arbeidsovereenkomst of de nieuwe regeling gunstig voor je is
– Maak een beleid voor de ketenregeling, zodat het duidelijk is welk contract je de werknemer aan kan bieden
– Graag bespreken wij met jou wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn

FL!NK | Tijd voor ondernemen

Vragen ? / Meer informatie?
Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via de Lonen (Ellen Schapendonk) of met jouw contactpersoon bij ons of via 0162-452122.

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?

[mc4wp_form id=”7144″]