FL!NK HRM Advies: Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB); “Afscheid nemen van een werknemer wordt eenvoudiger?”

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voert de cumulatiegrond (de i-grond) in per 1 januari 2020. Op basis van deze nieuwe i-grond mogen twee of meerdere ontslaggronden met elkaar worden gecombineerd, zodat het samen een voldragen ontslaggrond is. Dit maakt het makkelijker om werknemers te ontslaan, al moeten de ontslaggronden uiteraard nog steeds goed onderbouwd zijn.

Ontslaggronden
Nu zijn er de volgende ontslaggronden:
a. Bedrijfsbeëindiging en vervallen arbeidsplaatsen
b. Langdurige ziekte (2 jaar) of gebreken werknemer
c. Frequente ziekte of gebreken werknemer
d. Ongeschiktheid in functioneren (niet ziekte of gebrek)
e. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
f. Werkweigering
g. Verstoorde arbeidsverhouding
h. Andere omstandigheden, niet in redelijkheid voortduren arbeidsovereenkomst, zoals detentie of illegaliteit
Per 1 januari 2020 komt daar de volgende ontslaggrond bij:
i. Een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met e en onderdelen g tot en met h, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Combineren geldt niet voor ontslag via UWV
De mogelijkheid om verschillende ontslaggronden te combineren geldt alleen voor de ontslaggronden die via de rechter lopen (ontslaggronden c tot en h) en niet voor ontslag via UWV (ontslaggronden a en b). Een werkgever kan ook niet na een afgewezen ontslagvergunning bij UWV in hoger beroep gaan bij de kantonrechter.

Geen combinatie met f-grond
Werkgevers die werknemers willen ontslaan omdat zij hun werk weigeren kan niet gecombineerd worden met een andere grond. Doorgaans wordt werk meestal geweigerd in verband met gewetensbezwaren of om religieuze bezwaren. Het is volgens de minister niet mogelijk om een gedeeltelijk ernstig gewetensbezwaar te hebben en daarom ook niet mogelijk om gedeeltelijk aannemelijk te maken dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Daarmee is het niet mogelijk om de f-grond toe te passen binnen de i-grond.

Dossieropbouw
Het blijft belangrijk om een dossier te vullen, voordat een ontslagverzoek zal worden gehonoreerd. Een ondeugdelijk dossier leidt tot geen ontslag. In gelijke zin kan een voldoende verweer van de werknemer een ontslag in de weg staan, ook al onderbouw je de te cumuleren ontslaggronden deugdelijk.

Cumuleren kost extra geld
Als de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van de i-grond, heeft hij de mogelijkheid om een extra vergoeding toe te kennen aan de werknemer. Deze vergoeding komt bovenop de transitievergoeding en een eventuele billijke vergoeding. De hoogte van de extra vergoeding bepaald de rechter aan de hand van omstandigheden, maar deze kan nooit hoger zijn dan 50% van de transitievergoeding. Vindt de werkgever de vergoeding te hoog, dan kan hij ervoor kiezen om het ontbindingsverzoek weer in te trekken.

FL!NK Advies
– Een deugdelijk dossieropbouw is van belang bij ontslag
– Bewaar schriftelijke waarschuwingen, klachten van collega’s of klanten, gespreksverslagen, etc. in het personeelsdossier
– Houdt rekening met een hogere transitievergoeding bij het cumuleren van ontslaggronden en eventueel een billijke vergoeding
– Graag bespreken wij met jou wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn

FL!NK | Tijd voor ondernemen

Vragen ? / Meer informatie?
Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via de Lonen (Ellen Schapendonk) of met jouw contactpersoon bij ons of via 0162-452122.

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?

[mc4wp_form id=”7144″]