Blog: WOZ-waarde van je woning of bedrijfspand te hoog?
Bezwaar maken kan fiscaal voordeel opleveren!

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken) van woningen, bedrijfsgebouwen en andere bouwwerken vast en maakt deze bekend via een WOZ-beschikking. De meeste gemeenten sturen deze WOZ-beschikking in de eerste acht weken van het jaar naar de eigenaren en gebruikers van deze gebouwen. Is deze waarde te hoog vastgesteld? Dan kan het interessant zijn om bezwaar te maken.

De WOZ-waarde wordt, onder andere, gebruikt voor:
-het vaststellen van de onroerendezaakbelasting (OZB),
-de toepassing van het eigenwoningforfait
-eventuele box 3-waardering.
-de erf- en schenkbelasting.
-Daarnaast heeft deze waarde ook invloed op afschrijvingsmogelijkheden van bedrijfsgebouwen.
-Ook kan de WOZ-waarde van belang zijn voor de rente-opslag die je op de financiering van je pand(en) betaalt.

Bezwaar maken?
-Je kan bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Een goed gemotiveerd
bezwaar kan leiden tot een verlaging van de vastgestelde WOZ-waarde en een lagere belastingheffing.
-Het is in jouw belang de WOZ-beschikking jaarlijks te (laten) beoordelen. Stel dit niet te lang uit.
-De termijn voor het maken van bezwaar is zes weken vanaf de dagtekening van de WOZ-beschikking. Kom snel in actie als je vindt dat jouw WOZ-beschikking te hoog is vastgesteld! Heb je advieskosten gemaakt voor het opstellen van een bezwaarschrift, dan kan je aanspraak maken op een kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de gemaakte kosten.

Advies
-Bekijk zorgvuldig de WOZ-beschikking van jouw pand(en).
-Ben je het niet eens met waarde neem dan contact met ons op.

FL!NK Accountants & Fiscalisten staat je graag bij om de mogelijkheden voor fiscaal voordeel te onderzoeken. Geeft jou weer tijd voor ondernemen! Als je vragen hebt neem dan contact met me op via lauran.janssen@flinkgroep.nl of via 0162-452122.

Lauran Janssen ~ Belastingadviseur

FL!NK | Tijd voor ondernemen

 

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?