Blog: Wat als jij overlijdt?

Wanneer je als ondernemer overlijdt, kunnen de financiële gevolgen groot zijn voor je nabestaanden. Bij iemand die als werknemer in loondienst is krijgen de partner en kinderen in principe een nabestaandenpensioen. Maar als jij als ondernemer (zzp-er / dga) overlijdt, dan hebben jouw nabestaanden daar geen recht op.

Door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten zorg je ervoor dat je nabestaanden na jouw overlijden voldoende financiële middelen overhouden om verder te kunnen.

Je kan jezelf op verschillende manieren verzekeren. Aandachtspunten hierbij:
– Hoe moet de uitkering eruit zien?
– Wat moet de looptijd van de verzekering zijn?

Voorbeeld
Als jij overlijdt, krijgt jouw partner een uitkering ineens van € 250.000,-.
Met deze uitkering heeft je partner extra financiële ruimte om jouw overlijden (financieel) op te vangen.

Advies
-Stel je zelf de vraag: Als ik overlijd hoe blijven dan mijn nabestaanden (partner en kinderen) financieel achter?
-Kan je partner alle vaste lasten nog betalen? Kunnen je kinderen nog gaan studeren?
-Bespreek de mogelijkheden van een overlijdensverzekering met je assurantie-adviseur.

Lauran Janssen ~ Belastingadviseur

FL!NK | Tijd voor ondernemen

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?