Betaal jij ook veel te veel belasting over je spaargeld in box 3?
Tijdig bezwaar maken tegen box 3-heffing over 2017!

Inmiddels is het bekend dat veel belastingbetalers, ondanks de aanpassingen per 1 januari 2017, de belastingdruk in box 3 van de inkomstenbelasting als “te hoog” ervaren. Het veronderstelde, forfaitaire rendement voor de belastingheffing in box 3 is namelijk veel hoger dan het werkelijk ontvangen rendement.

Voorbeeld (vereenvoudigd)
Spaarrekening saldo op 1-1-2017:                       € 200.000, –
Rente-opbrengst over 2017, stel 0,25% =            € 500, –
Belastingheffing (benaderd):                                € 2.000, –

Wat kan eraan gedaan worden?
De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede kamer eind mei jl. geïnformeerd over de mogelijkheid voor belastingbetalers om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing in box 3 in aanslagen inkomstenbelasting. Dat houdt verband met wetswijzigingen die van belang zijn voor het bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017.

Bezwaar maken, hoe werkt dat formeel?
-Iedereen moet individueel en tijdig bezwaar maken tegen hun definitieve aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2017.
-Het bezwaar moet binnen zes weken na het opleggen van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 binnen zijn bij de belastingdienst.
-Heb je je definitieve aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2017 voor 31 mei 2018 ontvangen van de belastingdienst, dan kun je nog bezwaar maken. Het bezwaar moet dan vóór 15 juli 2018 binnen zijn bij de belastingdienst.

Bezwaar maken, hoe doe je dat in de praktijk?
-Je kunt zelf online bezwaar maken door in te loggen met je DigiD op de site van de belastingdienst en het online bezwaarformulier invullen.
-Via internet zijn voorbeeld bezwaarschriften box-3 heffing beschikbaar.
-Natuurlijk kunnen wij je ook hierbij van dienst zijn en namens jou een bezwaarschrift box-3 heffing indienen bij de belastingdienst (hier zijn wel kosten aan verbonden).

FL!NK Advies
-Maak ter behoudt van rechten bezwaar tegen je aanslag inkomstenbelasting 2017.
-Let op: de kans dat de bezwaarschriften worden afgewezen is gelet op eerdere uitspraken van de fiscale rechters reëel aanwezig.

FL!NK Accountants & Fiscalisten staat je graag bij om de mogelijkheden voor fiscaal voordeel te onderzoeken. Geeft jou weer tijd voor ondernemen!

Heb je vragen? Of wil je meer informatie
Wil je meer informatie of ben je op zoek naar advies op maat? Neem dan contact met ons op via j.vandenbosch@flinkgroep.nl of lauran.janssen@flinkgroep.nl of via 0162-452122.

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?