Blog: De belastingaanslag kan niet op tijd betaald worden! En nu?

Je bent ondernemer en het lukt niet om een belastingaanslag tijdig te betalen. Onderneem in zo’n geval meteen actie! Onder voorwaarden kan de Belastingdienst je 4 maanden uitstel geven. Als je langer de tijd nodig hebt, laat ons dan een betalingsregeling aanvragen.

Een betalingsregeling aanvragen, hoe werkt dat?

Algemene regeling: 4 maanden uitstel
Je kan 4 maanden uitstel krijgen vanaf de uiterste betaaldatum op de aanslag als je minimaal voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde eisen. (onder andere: op tijd aangifte gedaan, openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000, -). Je kunt het uitstel aanvragen door contact op te nemen met de Belastingtelefoon. Als de Belastingdienst akkoord gaat met het uitstel, ontvang je binnen 10 werkdagen een bevestiging.

Let op!
Als er uitstel van betaling is gekregen, dan kan voor diezelfde aanslag niet meer om een betalingsregeling worden verzocht.

Aanvullende regeling: betalingsregeling voor maximaal 12 maanden
Voldoe je niet aan de voorwaarden voor 4 maanden uitstel of heb je langer de tijd nodig om de aanslag te kunnen betalen? Dan kunnen we via een formulier een betalingsregeling aanvragen voor maximaal 12 maanden. Ook in zo’n geval moet je voldoen aan de door de Belastingdienst gestelde eisen (onder andere het verstrekken van zekerheden aan de belastingdienst). Om een aanmaning te voorkomen, moet het formulier voor de uiterste betaaldatum van de aanslag bij de Belastingdienst binnen zijn. Binnen 8 weken beslist de Belastingdienst over het verzoek om een betalingsregeling. In die tijd ontvang je geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel.

Bijzondere regeling
Je kunt ook een gedeeltelijke betalingsregeling overeenkomen met de Ontvanger van de belastingdienst of voor meerdere aanslagen een betalingsregeling treffen.

De Ontvanger / Dwangbevel / Aansprakelijkheid / Tijdig melden
-De Ontvanger heeft erg veel (juridische) bevoegdheden om niet betaalde belastingaanslagen te incasseren. Indien nodig stuurt hij dwangbevelen of stuurt hij een deurwaarder.
-Voor BV’s: als je het niet tijdig kunnen betalen niet tijdig meldt bij de Belastingdienst loop je het risico dat je als bestuurder met privévermogen aansprakelijk bent.

Advies
Ben je niet in de gelegenheid om een aanslag tijdig betalen, neem dan meteen contact met ons op, zodat we samen in overleg met de belastingdienst kunnen kijken naar een praktische oplossing.
Wil je meer informatie over je eigen situatie of ben je op zoek naar advies op maat? Neem dan contact met ons op via info@flinkgroep.nl of via 0162-452122.

Lauran Janssen ~ Belastingadviseur

FL!NK | Tijd voor ondernemen

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?